Sådan virker et vagtbytte

Når en vagtplan er frigivet og synlig for dine medarbejdere, kan de begynde at interagere med den.

Når de klikker på en dag i vagtplanen åbnes dagen:

Hvis en ansat uden admin rettigheder klikker på sin egen vagt, ser det således ud:

Her kan jeg som ansat, vælge i mellem to ting. Jeg kan enten prøve at overdrage min vagt til en kollega, eller jeg kan prøve at afsætte min vagt.

Overdrag vagt

Lad os sige at jeg vil prøve at overdrage min vagt til Hanne. Jeg trykker på Overdrag vagt:

Her vælger jeg at jeg ønsker at overdrage vagten til Hanne. Herefter får Hanne besked om at jeg ønsker at overdrage vagten til hende. Hvis hun acceptere overdragelsen, vil Hanne fremgå som den nye ejer af vagten.

Hvis du som administrator vil have kontrol over alle vagtbytte, kan du under indstillinger slå det til. Så vil du få besked når dine ansatte bytter vagter. Hvorefter du kan godkende eller afvise det.

Afsæt vagt

I nogle tilfælde ønsker en medarbejder blot at blive afløst. De vil ikke spørge en specifik kollega. I disse tilfælde kan man blot trykke på Afsæt vagt i stedet. Herefter vil det fremgå af vagtplanen at jeg ønsker at afsætte vagten, hvorefter andre ansatte kan tage vagten.

Når en kollega til Bruce klikker på dagen, kan hun gå ind og tage vagten fra Bruce:

Det betyder at man som ansat ikke kan løbe fra en vagt. Man vil altid stå på en vagt, indtil en kollega har accepteret en overdragelse eller hvis en kollega har taget en vagt man forsøger at afsætte.